سیستمهای مدیریت و کیفیت
لیست مشخصات کارجویان

ردیف نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی توضیحات
1 یوسف اسمعیل زاده ارجستان لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
2 رضا رحیمی فوق لیسانس مهندسی صنایع اطلاعات بیشتر ...
3 علی سروی لیسانس علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
4 نرگس تابش لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
5 فاطمه برخوردار فوق دیپلم شبکه های کامپیوتر اطلاعات بیشتر ...
6 معصومه ماهر لیسانس مهندسي صنايع غذايي اطلاعات بیشتر ...
7 سمانه اله یاری لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
8 شیوا سالارنیا لیسانس مهندسی کامپیوتر اطلاعات بیشتر ...
9 شبنم ترک نژاد لیسانس مهندسی صنایع اطلاعات بیشتر ...
10 احمدرضا قاسمی لیسانس مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
11 فرهاد اصلانی لیسانس مهندسی علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
12 پروین یاراحمدی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
13 فاطمه مهدیان لیسانس مهندسی علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
14 علي سبزواري لیسانس بهداشت مواد غذايي اطلاعات بیشتر ...
15 عسگر بابایی لیسانس علوم صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
16 مهدی کشتکار هرانکی لیسانس فناوری زیستی مواد غذایی اطلاعات بیشتر ...
17 مهدی مرجانی لیسانس مهندسی مواد اطلاعات بیشتر ...
18 فاطمه آقاجانی فوق لیسانس فراوری محصولات شیلاتی اطلاعات بیشتر ...
19 اعظم یاری لیسانس لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
20 ن عباسیان فوق لیسانس مهندسی علوم صنایع غذایی گرایش تکنول اطلاعات بیشتر ...
21 فاطمه کریمی راد فوق لیسانس مهندسی صنایع ، سیستم و بهره وری اطلاعات بیشتر ...
22 افسانه امامی برسری لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
23 سید پگاه نقوی الحسینی لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
24 منیر اطیابی لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
25 سودابه گودرزى لیسانس شيمى كاربردى اطلاعات بیشتر ...
26 علی قلیزاده لیسانس علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
27 الهام بارانی بیرانوند لیسانس حقوق اطلاعات بیشتر ...
28 پگاه صادقی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
29 رضا نظامی فوق لیسانس مهندس صنایغ غذایی گرایش مهندسی اطلاعات بیشتر ...
30 زهرا زارع لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
31 زهرا زارع لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
32 وحید حسینی لیسانس شیمی اطلاعات بیشتر ...
33 وحید حسینی لیسانس شیمی اطلاعات بیشتر ...
34 خالد قیاسوند فوق لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
35 حسین میرهاشمی لیسانس مهندسی کشاورزی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
36 شبنم لشگري فوق دیپلم مهندسي صنايع غذايي اطلاعات بیشتر ...
37 زیبا کریمی صدر لیسانس میکروبیولوژی اطلاعات بیشتر ...
38 فاطمه حقیقی فوق لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
39 سهیلا صداقتی فوق لیسانس شیمی تجزیه اطلاعات بیشتر ...
40 زهرا کاوند لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
41 مریم درویش حسینی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
42 مریم حاتمی لیسانس میکروبیولوژی اطلاعات بیشتر ...
43 سیده سمیرا یوسفی زاده لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
44 احمد فلاحی لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
45 مسعود بیات لیسانس شیمی-کاربردی اطلاعات بیشتر ...
46 نتا تا رلاتر دیپلم مربی اطلاعات بیشتر ...
47 زهرا هوشیاری لیسانس حسابداری اطلاعات بیشتر ...
48 زهرا بهاری ثابت لیسانس علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
49 زهرا لطیفی لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
50 سحر ملکی فوق لیسانس شیمی آلی اطلاعات بیشتر ...
51 آرزو یادگار لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
52 الناز خانی فوق لیسانس شیمی معدنی اطلاعات بیشتر ...
53 سمیرا مقدم فوق لیسانس مهندسی شیمی- پلیمر اطلاعات بیشتر ...
54 عباس امیری لیسانس مهندس علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
55 امیرحسین محمدی فوق لیسانس مهندسی صنایع-برنامه ریزی وتحلیل سیس اطلاعات بیشتر ...
56 رسول رضايي دیپلم انساني اطلاعات بیشتر ...
57 مریم رادسرشت فوق لیسانس مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
58 شبنم زیادی لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
59 مریم بابادی عکاشه لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
60 مهدی فولادی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
61 فاطمه لشنی زند لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
62 جمیله آراسی فوق لیسانس شیمی کاربردی /شیمی تجریه اطلاعات بیشتر ...
63 رضا سرداری لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
64 مهدی شیرانی لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
65 پویا برهانی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
66 صدیقه توکلی لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
67 مینا محمد علیزاده لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
68 صمد ابراهیمی سرای لیسانس مدیریت صنعتی اطلاعات بیشتر ...
69 میثم میری فوق لیسانس مهندسی صنایع اطلاعات بیشتر ...
70 فاطمه سلامي لیسانس مهندسي تكنولوژي صنايع آرد و محصولات اطلاعات بیشتر ...
71 رسول حمدی ÷ور لیسانس علوم تغذیه اطلاعات بیشتر ...
72 امید هاشم زاده دیپلم شیمی اطلاعات بیشتر ...
73 محمدرضا شهیدی نیا لیسانس تغذیه اطلاعات بیشتر ...
74 محمدرضا شهیدی نیا لیسانس تغذیه اطلاعات بیشتر ...
75 زهره مظاهری لیسانس مهندسی علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
76 الهام مهرگان زاده لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
77 اسما روزدارزاده لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
78 روزیتا عسگری فوق لیسانس علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
79 سمانه شیخ انصاری لیسانس صنایع غذایی گوشت وفراورده های گوشتی اطلاعات بیشتر ...
80 پروانه کرمی لیسانس صنایع غذایی گرایش صنایع روغن خوراک اطلاعات بیشتر ...
81 حمزه آرمان لیسانس ساخت وتولید-گرایش ماشین ابزار اطلاعات بیشتر ...
82 زهره دالوند فوق لیسانس فيزيك حالت جامد اطلاعات بیشتر ...
83 محمد رضا هداوند لیسانس برق الكترونيك اطلاعات بیشتر ...
84 وحید پورنخعی محمدآبادی لیسانس علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
85 بهناز دهری فوق لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
86 رقیه شکوهی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
87 سحر نطاق فوق لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
88 نفیسه سلطانی محمدی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
89 مسعود زندی لیسانس مهندسی شیمی(صنایع غذایی) اطلاعات بیشتر ...
90 راضیه ترکاشوند لیسانس مهندس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
91 یاسمن عبدلی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
92 مریم حسنوند لیسانس مهندسی علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
93 الهام ملکی لیسانس میکروبیولوژی اطلاعات بیشتر ...
94 عبداله گودرزی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
95 شهره چشمه سری لیسانس مهندس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
96 بهنام غریبی لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
97 فاطمه ميرهندي لیسانس مهندسي شيمي اطلاعات بیشتر ...
98 محدثه مرادي لیسانس صنايع غذايي اطلاعات بیشتر ...
99 سمیرا فریدونی لیسانس مهندسی علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
100 مریم شمس الدین لیسانس فیزیک اطلاعات بیشتر ...
101 علیرضا احمدپور لیسانس مهندسی علوموصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
102 ایمان الوانی لیسانس علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
103 محبوبه رنجبر ازاد لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
104 پرستو قبادی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
105 زهرا رستگار لیسانس شیمی اطلاعات بیشتر ...
106 فرزانه علیزاده لیسانس مهندس کشاورزی گرایش صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
107 مونا عینی رومیانی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
108 صبا کردی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
109 ندا گودرزی لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
110 شیوا علیمرادی لیسانس مهندسی علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
111 سید محمد جواد خاقانی مفرد فوق لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
112 سعیده شهسواری لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
113 مریم شیرانی فوق لیسانس میکروبیولوژِی اطلاعات بیشتر ...
114 عبدالعظیم سلطانی لک لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
115 مازیار نوروزی لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
116 زهرا میرزایی فوق لیسانس مهندسی علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
117 فرهاد مختاری فوق لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
118 گلنوش میری لیسانس مهندسی علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
119 ايمان دريكوند دیپلم برق اطلاعات بیشتر ...
120 صنم مددی فوق دیپلم مهندسی برق اطلاعات بیشتر ...
121 سیما سرهنگی لیسانس مهندسی کشاورزی_علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
122 پگاه ملکی لیسانس مهندسی کشاورزی-صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
123 لیلا آزادی فر لیسانس علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
124 مازیار نوروزی لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
125 نیلوفر عیسی پور لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
126 روزیتا مجتهدزاده اصل فوق لیسانس علوم وصنایع غذایی گرایش تکنولوژی اطلاعات بیشتر ...
127 مژگان کریمی فوق لیسانس شیمی اطلاعات بیشتر ...
128 نرگس قربان نژاد صنايع غذايي اطلاعات بیشتر ...
129 محمد سبزه وند دیپلم صنایع غذایی کاردانی ارشد اطلاعات بیشتر ...
130 سپیده دارابی لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
131 محسن حسینی لیسانس حقوق اطلاعات بیشتر ...
132 عاطفه خرمی فوق لیسانس شیمی تجزی‏(کاربردی‏)‏ اطلاعات بیشتر ...
133 سحر محیط لیفرجانی فوق لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
134 نسرین السادات صمصام شریعت فوق لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
135 سيده پريسا حسيني لیسانس مهندسي علوم و صنايع غذايي اطلاعات بیشتر ...
136 سینا مهرابی فرد لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
137 مرجان عزیزمحمدی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
138 راضیه زرینی فوق لیسانس مهندسی صنایع غذایی-تکنولوژی مواد غذ اطلاعات بیشتر ...
139 مسعود زایر لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
140 رویا پیراهن سیاه فوق لیسانس شیمی فیزیک اطلاعات بیشتر ...
141 مهدي نورمحمدي فوق لیسانس فيزيك اطلاعات بیشتر ...
142 رقیه نژادی لیسانس مهندسی علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
143 علی محمدی فوق لیسانس شیمی پلیمر اطلاعات بیشتر ...
144 اسماعیل نجاتیان لیسانس عمران اطلاعات بیشتر ...
145 فاطمه عزیزی اصل عزیزی اصل لیسانس مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی اطلاعات بیشتر ...
146 سیده فاطمه حسینی لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
147 فاطمه صادقی جی لیسانس مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذائی اطلاعات بیشتر ...
148 عاکفه ضامنی فوق لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
149 مهسا درویشی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
150 کتایون احمدی لیسانس شیمی اطلاعات بیشتر ...
151 حسن بیرانوند لیسانس ریاضی محض اطلاعات بیشتر ...
152 معصومه بلوکی پور لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
153 محسن سیف الدین لیسانس صنایع غذایی(لبنیات) اطلاعات بیشتر ...
154 محمد خلیلی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
155 مریم زارعلی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
156 شیدا شجاعی لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
157 فاطمه کریمی فوق لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
158 مونا السادات آبیار لیسانس مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
159 سميه شهسواري لیسانس مهندسي علوم و صنايع غذايي اطلاعات بیشتر ...
160 نیلوفر امین فوق لیسانس شیمی اطلاعات بیشتر ...
161 خدیجه نقی بیرانوند لیسانس مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی اطلاعات بیشتر ...
162 حیدر سبزه وند لیسانس صنایع غذایی گرایش گوشت و فرآوردهای اطلاعات بیشتر ...
163 احمد محمدي دیپلم رياضي اطلاعات بیشتر ...
164 سيدمجيد رسولي لیسانس شيمي كاربدي اطلاعات بیشتر ...
165 بهاره رحیمی فوق لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
166 معصومه هندی نسب لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
167 فاطمه مشرفی لیسانس صنایع غذایی(تکنولوژی شیر و لبنیات) اطلاعات بیشتر ...
168 مهسا رضایی فوق دیپلم علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
169 نسیم سادات روحانی لیسانس شیمی کاربرذی اطلاعات بیشتر ...
170 الهه کلانتری لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
171 اذین روحانی حقوق اطلاعات بیشتر ...
172 نگین روحانی مدیریت صنعتی اطلاعات بیشتر ...
173 مریم نورمحمدی فوق لیسانس شیمی معدنی اطلاعات بیشتر ...
174 مونا منصوری لیسانس مهندسی کشاورزی_علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
175 علی فتحی بیرانوند فوق لیسانس مهندسی شیمی-صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
176 پرستو قبادی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
177 وحیده پادروند لیسانس شیمی اطلاعات بیشتر ...
178 زهرا پیرزادی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
179 مزدک قلعه دار فوق لیسانس علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
180 جمال مقدسی لیسانس آمار اطلاعات بیشتر ...
181 سمیه احمدی پیام مهندسی علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
182 شكوفه ارين پور لیسانس مهندسي علوم وصنايع غذايي اطلاعات بیشتر ...
183 عاطفه وفایی لیسانس مهنذسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
184 معصومه گودرزی شیمی اطلاعات بیشتر ...
185 معصومه دارابی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
186 میلاد معظمی گودرزی دیپلم مکانیک خودرو اطلاعات بیشتر ...
187 الهام عزیزی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
188 فاطمه ایزدی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
189 معصومه رجيمي فوق دیپلم شيمي و ازمايشگاه گرايش تغذيه اطلاعات بیشتر ...
190 حمیرا بیری زالی لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
191 سهیلا فرهادی پور لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
192 غلامرضا مهرابی شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
193 سلمان منصوری صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
194 کبری خزائی روشن لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
195 سمیه پولادوند لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
196 مهرداد نظری نیا فوق دیپلم شیمی آزمایشگاهی (ارایشی - بهداشتی) اطلاعات بیشتر ...
197 مریم فتاحی شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
198 سلطانی احمد حسابداری اطلاعات بیشتر ...
199 فاطمه سلطانی مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
200 لیلا افشین پور شیمی محض اطلاعات بیشتر ...
201 عباس مقدسی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
202 غلامرضا نظری لیسانس علوم تغذیه اطلاعات بیشتر ...
203 محمدرضا محمدی دیپلم تجربی اطلاعات بیشتر ...
204 فاطمه مقبری شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
205 مهدیه آریائی فرد لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
206 احمد کرمی لیسانس مهندسی شیمی-صنایع پتروشیمی اطلاعات بیشتر ...
207 علی کاوسی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
208 علی محمد ابراهیمی لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
209 رزیتا م معطری لیسانس مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
210 فرشاد مديريان لیسانس مهندسي مكانيك اطلاعات بیشتر ...
211 زهرا پیرزادی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
212 سهیلا فرهادی پور لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
213 سعیده قیاسی لیسانس مهندسی شیمی اطلاعات بیشتر ...
214 عادل پویا راد دیپلم تعمیر ماشین های الکتریکی اطلاعات بیشتر ...
215 شیرین گل حسنی لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
216 فیروزه محمدخانی لیسانس حسابداری اطلاعات بیشتر ...
217 نسرین پورمحمد لیسانس زیست شناسی اطلاعات بیشتر ...
218 معصومه سوکی فوق لیسانس مهندس کشاورزی گرایش باغبانی اطلاعات بیشتر ...
219 معصومه ایوب نژاد لیسانس علوم آزمایشگاهی اطلاعات بیشتر ...
220 مریم جوادی زاده لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
221 رضا سلاطی لیسانس برق الکترونیک اطلاعات بیشتر ...
222 مژگان یاراحمدی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
223 الهام شرفی لیسانس مهندسی صنایع(تولید صنعتی) اطلاعات بیشتر ...
224 میترا صانعی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
225 افسانه بارانی لیسانس مهندسی صنایع اطلاعات بیشتر ...
226 عارفه رحمتی دیپلم مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
227 لیلا سلاطی لیسانس مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
228 lمژگان عزيزي اصل فوق دیپلم الكترونيك اطلاعات بیشتر ...
229 مريم لاري فيض ابادي لیسانس صنايع غذايي اطلاعات بیشتر ...
230 فاطمه نورالهی لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
231 سعیده دستیار لیسانس صنایع غذایی گوشت و فراورده گوشتی اطلاعات بیشتر ...
232 زهره علی یاری لیسانس صنایع غذایی-گوشت وفراورده ها اطلاعات بیشتر ...
233 محسن عزيزالهي لیسانس مهندسي علوم و صتايع غذايي اطلاعات بیشتر ...
234 شیدا زندیه شیرازی فوق لیسانس شیمی آلی اطلاعات بیشتر ...
235 فاطمه مسیبی فوق لیسانس شیمی اطلاعات بیشتر ...
236 صبا تاوان لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
237 پوراندخت حبیبی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
238 مسلم بهرامی لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
239 فاطمه سلاطی لیسانس صنایع غذایی ( گوشت و فراورده های گو اطلاعات بیشتر ...
240 نیر کاظمی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
241 مریم ساکی فوق لیسانس شیمی تجزیه اطلاعات بیشتر ...
242 فاطمه دهنوی لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
243 الهه رنگینی لیسانس صنایع غذایی(گوشت و فراورد اطلاعات بیشتر ...
244 نازنین زیوری لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
 

سخن امروز

لبخند می تواند جراحت اخمی را التیام بخشد .

حاضرین در سایت

در حال حاضر 7 مهمان حاضر

اوقات شرعیتبلیغات

تبليغات

نظرسنجی

نظر شما در ارتباط با نحوه اطلاع رسانی این وب سایت چیست؟
 

اخبار فناوری های جدید

رتبه گوگل و الکسا

Free Page Rank Tool