سیستمهای مدیریت و کیفیت
لیست مشخصات کارجویان

ردیف نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی توضیحات
1 Merziuziy Merziuziy لیسانس JBIKxjGnnRQ اطلاعات بیشتر ...
2 مرضیه زراعت پیشه لیسانس مهندسی شیمی اطلاعات بیشتر ...
3 یوسف اسمعیل زاده ارجستان لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
4 رضا رحیمی فوق لیسانس مهندسی صنایع اطلاعات بیشتر ...
5 علی سروی لیسانس علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
6 نرگس تابش لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
7 فاطمه برخوردار فوق دیپلم شبکه های کامپیوتر اطلاعات بیشتر ...
8 معصومه ماهر لیسانس مهندسي صنايع غذايي اطلاعات بیشتر ...
9 سمانه اله یاری لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
10 شیوا سالارنیا لیسانس مهندسی کامپیوتر اطلاعات بیشتر ...
11 شبنم ترک نژاد لیسانس مهندسی صنایع اطلاعات بیشتر ...
12 احمدرضا قاسمی لیسانس مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
13 فرهاد اصلانی لیسانس مهندسی علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
14 پروین یاراحمدی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
15 فاطمه مهدیان لیسانس مهندسی علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
16 علي سبزواري لیسانس بهداشت مواد غذايي اطلاعات بیشتر ...
17 عسگر بابایی لیسانس علوم صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
18 مهدی کشتکار هرانکی لیسانس فناوری زیستی مواد غذایی اطلاعات بیشتر ...
19 مهدی مرجانی لیسانس مهندسی مواد اطلاعات بیشتر ...
20 فاطمه آقاجانی فوق لیسانس فراوری محصولات شیلاتی اطلاعات بیشتر ...
21 اعظم یاری لیسانس لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
22 ن عباسیان فوق لیسانس مهندسی علوم صنایع غذایی گرایش تکنول اطلاعات بیشتر ...
23 فاطمه کریمی راد فوق لیسانس مهندسی صنایع ، سیستم و بهره وری اطلاعات بیشتر ...
24 افسانه امامی برسری لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
25 سید پگاه نقوی الحسینی لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
26 منیر اطیابی لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
27 سودابه گودرزى لیسانس شيمى كاربردى اطلاعات بیشتر ...
28 علی قلیزاده لیسانس علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
29 الهام بارانی بیرانوند لیسانس حقوق اطلاعات بیشتر ...
30 پگاه صادقی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
31 رضا نظامی فوق لیسانس مهندس صنایغ غذایی گرایش مهندسی اطلاعات بیشتر ...
32 زهرا زارع لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
33 زهرا زارع لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
34 وحید حسینی لیسانس شیمی اطلاعات بیشتر ...
35 وحید حسینی لیسانس شیمی اطلاعات بیشتر ...
36 خالد قیاسوند فوق لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
37 حسین میرهاشمی لیسانس مهندسی کشاورزی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
38 شبنم لشگري فوق دیپلم مهندسي صنايع غذايي اطلاعات بیشتر ...
39 زیبا کریمی صدر لیسانس میکروبیولوژی اطلاعات بیشتر ...
40 فاطمه حقیقی فوق لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
41 سهیلا صداقتی فوق لیسانس شیمی تجزیه اطلاعات بیشتر ...
42 زهرا کاوند لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
43 مریم درویش حسینی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
44 مریم حاتمی لیسانس میکروبیولوژی اطلاعات بیشتر ...
45 سیده سمیرا یوسفی زاده لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
46 احمد فلاحی لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
47 مسعود بیات لیسانس شیمی-کاربردی اطلاعات بیشتر ...
48 نتا تا رلاتر دیپلم مربی اطلاعات بیشتر ...
49 زهرا هوشیاری لیسانس حسابداری اطلاعات بیشتر ...
50 زهرا بهاری ثابت لیسانس علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
51 زهرا لطیفی لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
52 سحر ملکی فوق لیسانس شیمی آلی اطلاعات بیشتر ...
53 آرزو یادگار لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
54 الناز خانی فوق لیسانس شیمی معدنی اطلاعات بیشتر ...
55 سمیرا مقدم فوق لیسانس مهندسی شیمی- پلیمر اطلاعات بیشتر ...
56 عباس امیری لیسانس مهندس علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
57 امیرحسین محمدی فوق لیسانس مهندسی صنایع-برنامه ریزی وتحلیل سیس اطلاعات بیشتر ...
58 رسول رضايي دیپلم انساني اطلاعات بیشتر ...
59 مریم رادسرشت فوق لیسانس مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
60 شبنم زیادی لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
61 مریم بابادی عکاشه لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
62 مهدی فولادی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
63 فاطمه لشنی زند لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
64 جمیله آراسی فوق لیسانس شیمی کاربردی /شیمی تجریه اطلاعات بیشتر ...
65 رضا سرداری لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
66 مهدی شیرانی لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
67 پویا برهانی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
68 صدیقه توکلی لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
69 مینا محمد علیزاده لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
70 صمد ابراهیمی سرای لیسانس مدیریت صنعتی اطلاعات بیشتر ...
71 میثم میری فوق لیسانس مهندسی صنایع اطلاعات بیشتر ...
72 فاطمه سلامي لیسانس مهندسي تكنولوژي صنايع آرد و محصولات اطلاعات بیشتر ...
73 رسول حمدی ÷ور لیسانس علوم تغذیه اطلاعات بیشتر ...
74 امید هاشم زاده دیپلم شیمی اطلاعات بیشتر ...
75 محمدرضا شهیدی نیا لیسانس تغذیه اطلاعات بیشتر ...
76 محمدرضا شهیدی نیا لیسانس تغذیه اطلاعات بیشتر ...
77 زهره مظاهری لیسانس مهندسی علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
78 الهام مهرگان زاده لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
79 اسما روزدارزاده لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
80 روزیتا عسگری فوق لیسانس علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
81 سمانه شیخ انصاری لیسانس صنایع غذایی گوشت وفراورده های گوشتی اطلاعات بیشتر ...
82 پروانه کرمی لیسانس صنایع غذایی گرایش صنایع روغن خوراک اطلاعات بیشتر ...
83 حمزه آرمان لیسانس ساخت وتولید-گرایش ماشین ابزار اطلاعات بیشتر ...
84 زهره دالوند فوق لیسانس فيزيك حالت جامد اطلاعات بیشتر ...
85 محمد رضا هداوند لیسانس برق الكترونيك اطلاعات بیشتر ...
86 وحید پورنخعی محمدآبادی لیسانس علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
87 بهناز دهری فوق لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
88 رقیه شکوهی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
89 سحر نطاق فوق لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
90 نفیسه سلطانی محمدی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
91 مسعود زندی لیسانس مهندسی شیمی(صنایع غذایی) اطلاعات بیشتر ...
92 راضیه ترکاشوند لیسانس مهندس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
93 یاسمن عبدلی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
94 مریم حسنوند لیسانس مهندسی علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
95 الهام ملکی لیسانس میکروبیولوژی اطلاعات بیشتر ...
96 عبداله گودرزی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
97 شهره چشمه سری لیسانس مهندس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
98 بهنام غریبی لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
99 فاطمه ميرهندي لیسانس مهندسي شيمي اطلاعات بیشتر ...
100 محدثه مرادي لیسانس صنايع غذايي اطلاعات بیشتر ...
101 سمیرا فریدونی لیسانس مهندسی علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
102 مریم شمس الدین لیسانس فیزیک اطلاعات بیشتر ...
103 علیرضا احمدپور لیسانس مهندسی علوموصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
104 ایمان الوانی لیسانس علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
105 محبوبه رنجبر ازاد لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
106 پرستو قبادی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
107 زهرا رستگار لیسانس شیمی اطلاعات بیشتر ...
108 فرزانه علیزاده لیسانس مهندس کشاورزی گرایش صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
109 مونا عینی رومیانی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
110 صبا کردی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
111 ندا گودرزی لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
112 شیوا علیمرادی لیسانس مهندسی علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
113 سید محمد جواد خاقانی مفرد فوق لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
114 سعیده شهسواری لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
115 مریم شیرانی فوق لیسانس میکروبیولوژِی اطلاعات بیشتر ...
116 عبدالعظیم سلطانی لک لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
117 مازیار نوروزی لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
118 زهرا میرزایی فوق لیسانس مهندسی علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
119 فرهاد مختاری فوق لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
120 گلنوش میری لیسانس مهندسی علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
121 ايمان دريكوند دیپلم برق اطلاعات بیشتر ...
122 صنم مددی فوق دیپلم مهندسی برق اطلاعات بیشتر ...
123 سیما سرهنگی لیسانس مهندسی کشاورزی_علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
124 پگاه ملکی لیسانس مهندسی کشاورزی-صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
125 لیلا آزادی فر لیسانس علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
126 مازیار نوروزی لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
127 نیلوفر عیسی پور لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
128 روزیتا مجتهدزاده اصل فوق لیسانس علوم وصنایع غذایی گرایش تکنولوژی اطلاعات بیشتر ...
129 مژگان کریمی فوق لیسانس شیمی اطلاعات بیشتر ...
130 نرگس قربان نژاد صنايع غذايي اطلاعات بیشتر ...
131 محمد سبزه وند دیپلم صنایع غذایی کاردانی ارشد اطلاعات بیشتر ...
132 سپیده دارابی لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
133 محسن حسینی لیسانس حقوق اطلاعات بیشتر ...
134 عاطفه خرمی فوق لیسانس شیمی تجزی‏(کاربردی‏)‏ اطلاعات بیشتر ...
135 سحر محیط لیفرجانی فوق لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
136 نسرین السادات صمصام شریعت فوق لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
137 سيده پريسا حسيني لیسانس مهندسي علوم و صنايع غذايي اطلاعات بیشتر ...
138 سینا مهرابی فرد لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
139 مرجان عزیزمحمدی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
140 راضیه زرینی فوق لیسانس مهندسی صنایع غذایی-تکنولوژی مواد غذ اطلاعات بیشتر ...
141 مسعود زایر لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
142 رویا پیراهن سیاه فوق لیسانس شیمی فیزیک اطلاعات بیشتر ...
143 مهدي نورمحمدي فوق لیسانس فيزيك اطلاعات بیشتر ...
144 رقیه نژادی لیسانس مهندسی علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
145 علی محمدی فوق لیسانس شیمی پلیمر اطلاعات بیشتر ...
146 اسماعیل نجاتیان لیسانس عمران اطلاعات بیشتر ...
147 فاطمه عزیزی اصل عزیزی اصل لیسانس مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی اطلاعات بیشتر ...
148 سیده فاطمه حسینی لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
149 فاطمه صادقی جی لیسانس مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذائی اطلاعات بیشتر ...
150 عاکفه ضامنی فوق لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
151 مهسا درویشی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
152 کتایون احمدی لیسانس شیمی اطلاعات بیشتر ...
153 حسن بیرانوند لیسانس ریاضی محض اطلاعات بیشتر ...
154 معصومه بلوکی پور لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
155 محسن سیف الدین لیسانس صنایع غذایی(لبنیات) اطلاعات بیشتر ...
156 محمد خلیلی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
157 مریم زارعلی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
158 شیدا شجاعی لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
159 فاطمه کریمی فوق لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
160 مونا السادات آبیار لیسانس مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
161 سميه شهسواري لیسانس مهندسي علوم و صنايع غذايي اطلاعات بیشتر ...
162 نیلوفر امین فوق لیسانس شیمی اطلاعات بیشتر ...
163 خدیجه نقی بیرانوند لیسانس مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی اطلاعات بیشتر ...
164 حیدر سبزه وند لیسانس صنایع غذایی گرایش گوشت و فرآوردهای اطلاعات بیشتر ...
165 احمد محمدي دیپلم رياضي اطلاعات بیشتر ...
166 سيدمجيد رسولي لیسانس شيمي كاربدي اطلاعات بیشتر ...
167 بهاره رحیمی فوق لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
168 معصومه هندی نسب لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
169 فاطمه مشرفی لیسانس صنایع غذایی(تکنولوژی شیر و لبنیات) اطلاعات بیشتر ...
170 مهسا رضایی فوق دیپلم علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
171 نسیم سادات روحانی لیسانس شیمی کاربرذی اطلاعات بیشتر ...
172 الهه کلانتری لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
173 اذین روحانی حقوق اطلاعات بیشتر ...
174 نگین روحانی مدیریت صنعتی اطلاعات بیشتر ...
175 مریم نورمحمدی فوق لیسانس شیمی معدنی اطلاعات بیشتر ...
176 مونا منصوری لیسانس مهندسی کشاورزی_علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
177 علی فتحی بیرانوند فوق لیسانس مهندسی شیمی-صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
178 پرستو قبادی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
179 وحیده پادروند لیسانس شیمی اطلاعات بیشتر ...
180 زهرا پیرزادی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
181 مزدک قلعه دار فوق لیسانس علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
182 جمال مقدسی لیسانس آمار اطلاعات بیشتر ...
183 سمیه احمدی پیام مهندسی علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
184 شكوفه ارين پور لیسانس مهندسي علوم وصنايع غذايي اطلاعات بیشتر ...
185 عاطفه وفایی لیسانس مهنذسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
186 معصومه گودرزی شیمی اطلاعات بیشتر ...
187 معصومه دارابی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
188 میلاد معظمی گودرزی دیپلم مکانیک خودرو اطلاعات بیشتر ...
189 الهام عزیزی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
190 فاطمه ایزدی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
191 معصومه رجيمي فوق دیپلم شيمي و ازمايشگاه گرايش تغذيه اطلاعات بیشتر ...
192 حمیرا بیری زالی لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
193 سهیلا فرهادی پور لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
194 غلامرضا مهرابی شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
195 سلمان منصوری صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
196 کبری خزائی روشن لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
197 سمیه پولادوند لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
198 مهرداد نظری نیا فوق دیپلم شیمی آزمایشگاهی (ارایشی - بهداشتی) اطلاعات بیشتر ...
199 مریم فتاحی شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
200 سلطانی احمد حسابداری اطلاعات بیشتر ...
201 فاطمه سلطانی مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
202 لیلا افشین پور شیمی محض اطلاعات بیشتر ...
203 عباس مقدسی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
204 غلامرضا نظری لیسانس علوم تغذیه اطلاعات بیشتر ...
205 محمدرضا محمدی دیپلم تجربی اطلاعات بیشتر ...
206 فاطمه مقبری شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
207 مهدیه آریائی فرد لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
208 احمد کرمی لیسانس مهندسی شیمی-صنایع پتروشیمی اطلاعات بیشتر ...
209 علی کاوسی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
210 علی محمد ابراهیمی لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
211 رزیتا م معطری لیسانس مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
212 فرشاد مديريان لیسانس مهندسي مكانيك اطلاعات بیشتر ...
213 زهرا پیرزادی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
214 سهیلا فرهادی پور لیسانس علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
215 سعیده قیاسی لیسانس مهندسی شیمی اطلاعات بیشتر ...
216 عادل پویا راد دیپلم تعمیر ماشین های الکتریکی اطلاعات بیشتر ...
217 شیرین گل حسنی لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
218 فیروزه محمدخانی لیسانس حسابداری اطلاعات بیشتر ...
219 نسرین پورمحمد لیسانس زیست شناسی اطلاعات بیشتر ...
220 معصومه سوکی فوق لیسانس مهندس کشاورزی گرایش باغبانی اطلاعات بیشتر ...
221 معصومه ایوب نژاد لیسانس علوم آزمایشگاهی اطلاعات بیشتر ...
222 مریم جوادی زاده لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
223 رضا سلاطی لیسانس برق الکترونیک اطلاعات بیشتر ...
224 مژگان یاراحمدی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
225 الهام شرفی لیسانس مهندسی صنایع(تولید صنعتی) اطلاعات بیشتر ...
226 میترا صانعی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
227 افسانه بارانی لیسانس مهندسی صنایع اطلاعات بیشتر ...
228 عارفه رحمتی دیپلم مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
229 لیلا سلاطی لیسانس مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
230 lمژگان عزيزي اصل فوق دیپلم الكترونيك اطلاعات بیشتر ...
231 مريم لاري فيض ابادي لیسانس صنايع غذايي اطلاعات بیشتر ...
232 فاطمه نورالهی لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
233 سعیده دستیار لیسانس صنایع غذایی گوشت و فراورده گوشتی اطلاعات بیشتر ...
234 زهره علی یاری لیسانس صنایع غذایی-گوشت وفراورده ها اطلاعات بیشتر ...
235 محسن عزيزالهي لیسانس مهندسي علوم و صتايع غذايي اطلاعات بیشتر ...
236 شیدا زندیه شیرازی فوق لیسانس شیمی آلی اطلاعات بیشتر ...
237 فاطمه مسیبی فوق لیسانس شیمی اطلاعات بیشتر ...
238 صبا تاوان لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
239 پوراندخت حبیبی لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
240 مسلم بهرامی لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
241 فاطمه سلاطی لیسانس صنایع غذایی ( گوشت و فراورده های گو اطلاعات بیشتر ...
242 نیر کاظمی لیسانس صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
243 مریم ساکی فوق لیسانس شیمی تجزیه اطلاعات بیشتر ...
244 فاطمه دهنوی لیسانس مهندسی صنایع غذایی اطلاعات بیشتر ...
245 الهه رنگینی لیسانس صنایع غذایی(گوشت و فراورد اطلاعات بیشتر ...
246 نازنین زیوری لیسانس شیمی کاربردی اطلاعات بیشتر ...
 

سخن امروز

درباره درخت براساس میوه اش قضاوت کنید نه براساس برگهایش.

حاضرین در سایت

در حال حاضر 3 مهمان حاضر

اوقات شرعیتبلیغات

تبليغات

نظرسنجی

نظر شما در ارتباط با نحوه اطلاع رسانی این وب سایت چیست؟
 

اخبار فناوری های جدید

رتبه گوگل و الکسا

Free Page Rank Tool